Sitemenu

woensdag 17 augustus 2022
left
content-main

Luijmes, R.

Mais [getekende maispercelen]

3 artikelen over grondbewerking voor maispercelen onder ongewone omstandigheden, overwegingen voor het te kiezen maisras, en het meten van de fotosynthese met de fotosynthesemeter voor het bepalen van

Spenen onder spanning

Melkwinning
5 artikelen over de melkwinning: de spenen van de koe als indicatie van de melker en zijn machine, melkrobot en -koeien op de RAI, de aanschaf van een melkrobot op een bedrijf om 3 x per dag te kunnen

Nieuw stikstofadvies

Optimaal benutten van de eerste snede gras
Bijzonderheden over het nieuwe en verfijnde bemestingsadvies dat het oude advies van 1994 gaat vervangen

Streven naar duurzaamheid

Embryotransplantatie als basis van de Piemontesekudde
Reportage van een bedrijf met een Piemontese veestapel van 60 stuks, ruim 800 vleesvarkens en 90 rosevleeskalveren

Onzichtbare onbekende

Neospora caninum: mysterieuze veroorzaker van abortussen
Informatie over de nieuwe abortus-veroorzaker, een kleine intracellulaire parasiet. Tevens komt een veehouder aan 't woord, wiens veestapel voor 70 procent is aangetast

Onverstoorbare vleesmakers

Maatschap Van der Aa fokt Limousins voor etensbord
Reportage van een Gelders vleesveebedrijf (50 zoogkoeien met bijbehorende kalveren, 40 pinken en 15 stieren op 32 ha)

[Gebruik computers groeit :] koe en computer

3 artikelen over het gebruik van de computer door veehouders, de stand van zaken, en 2 melkveehouders aan 't woord over hun gebruik van de computer

Onder de norm voeren

PDVE-systeem voor nauwkeuriger inschatting darmverteerbaar eiwit
Uitleg van het nieuwe Provimi darmverteerbaar-eiwitsysteem, waarin voedermiddelen onder- en overschat worden in vergelijking tot het DVE-systeem.

[Melkinhoud sturen met voer :] koe en voer

4 artikelen over: de effecten van de meest voorkomende voedermiddelen op de melksamenstelling, een veehouder tracht vetverlagend te voeren, het gebruik van krachtvoer in ongeperste vorm op een ander m

IJskoud de lekkerste

Afke Siderius
Op een Fries melkveebedrijf zorgt de vrouw voor de bereiding en verkoop van boerderij-ijs als nevenbedrijfstak
right