Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

Lavrijssen, J.

"Elke koe heeft een klokje"

Martino en Thea van den Hurk gebruiken melkrobot in strijd tegen verscherpte milieunormen
De bedrijfservaringen van een jong echtpaar (800.000 l melkquotum) met de melkrobot

Excellente stiermoeders

Petra 15 van de familie Van Hoof steelt de show
Jaaroverzichten van vaarzen op roodbontbasis met minimaal 88 punten algemeen voorkomen en 88 punten uier en vaarzen ingeschreven op MRIJ-basis met minimaal 87 punten (1 sept. 2000 - 31 augustus 2001)

Oerrund van nature sober

Hans Berens vangt 6 euro per kilo geslacht gewicht voor Schotse Hooglanders
In tegenstelling tot veel collega's houdt boer Berens zijn 120 Schotse Hooglanders (waarvan 60 moederdieren) vooral voor het vlees, en niet alleen voor recreatieve doeleinden

Economie boven ethiek?

Nationaal en internationaal MKZ-beleid geëvalueerd
In een evaluatie geven Frits Pluimers (Veterinary Office LNV), Ria Beckers (voorzitter Platform Biologica), André Bianchi (ID Lelystad), Peter Vingerling (Vereniging Dierenbescherming) en Ruud Huirne

Roem voor oude koeien

Jan en Margret Dekker laten vaarzen op 20 maanden afkalven
De mening van een houder van Piemontese zoogkoeien omtrent zijn dieren

Optimaal of maximaal melken?

Aandacht voor individuele koe én veehouder verdwijnt bij hoge capaciteit - special: Melkwinning
3 artikelen over de trend om een nieuwe melkstal te bouwen met als mogelijkheid: nieuwbouw of renovatie.

Snelle genetische vooruitgang

Hoge kosten remmen toepassing van voortplantingstechnieken op boerenerf :[ serie:] Vruchtbaarheid [5]
Inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden en nadelen van de voortplantingstechnieken embrytransplantatie en OPU/IVP

Hulpstamboekkoe legt basis

Fokwaarden stieren gecombineerd met gebruikerservaringen bepalen stierkeuze familie Gerritsen
De uitgangspunten op een vader-zoonbedrijf bij de Blonde d'Aquitainefokkerij

Verticaal of horizontaal?

Het loont de moeite om voor- en nadelen mengsystemen op rij te zetten - special: Voermengen [/ Voermengwagen]
In 3 artikelen geven een mechanisatiespecialist en 2 melkveehouders hun oordeel over de aanschaf en het gebruik van voermengwagens
right