Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

Lavrijssen, J.

Succesvolle halfzusters

Massia 13 doorbreekt bij roodbont de Inet-grens van f.600
Overzicht van de Nederlandse koe-indexen

Groei uit mineralen

Problemen bij vaarzen vaak terug te leiden tot opfok jongvee
Het belang van een juiste mineralenvoorziening bij weidend jongvee wordt onderstreept, waarvoor een onderzoek uit 1990 onder jongvee wordt aangehaald

Van melk tot poeder

Ontwikkelingen in melkpoeders gericht op snelle jeugdgroei en verhogen natuurlijke weerstand - special: Kalvermelk
4 artikelen over melkpoeders of rauwe melk voor kalveren, kalverdrinkautomaten, en een kalveropfokker die emmervoeding prefereert boven het gebruik van een drinkautomaat

Duurzame Miranda's balanceren

Gerrit en Wim van der Kolk gaan voor een koe met kracht en een hoog eiwitgehalte
23 jaar geleden is men hier met de Miranda-familie begonnen

'Water vergeten gebied'

Smaak soms nog belangrijker dan kwaliteit volgens GD-waterspecialist Counotte - special: Koe en water
In deze waterspecial 4 artikelen: de toxicoloog en waterspecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer over de geschiktheid van oppervlaktewater als drinkwater voor vee, en de meningen en

Jerseys veroveren terrein

Klaas en Otto-Jan Bokma boeren niet met de grote meute mee
2 broers zijn 2 jaar geleden met hun melkveehouderij omgeschakeld van gangbaar naar biologisch. De Jerseys (30 stuks) passen zich goed aan de situatie aan.

Maïs als wisselvrucht

Verruiming van maïsaandeel vaak mogelijk zonder nadelige gevolgen voor Minas - special: Maïs
Na een gesprek met deskundigen over de oorzaken van maisopbrengstverschillen in het ene artikel volgt een 2e artikel met de ervaringen van een veehouder die meedoet aan het project Koeien & Kansen en

Goede moeders gezocht

Beerd en Janet Flier denken aan uitbreiding Limousinveestapel naar Duitsland
Reportage van een ecologisch bedrijf met een vijfigtal zoogkoeien in het Veluwse Oldebroek

"Elke koe heeft een klokje"

Martino en Thea van den Hurk gebruiken melkrobot in strijd tegen verscherpte milieunormen
De bedrijfservaringen van een jong echtpaar (800.000 l melkquotum) met de melkrobot

Excellente stiermoeders

Petra 15 van de familie Van Hoof steelt de show
Jaaroverzichten van vaarzen op roodbontbasis met minimaal 88 punten algemeen voorkomen en 88 punten uier en vaarzen ingeschreven op MRIJ-basis met minimaal 87 punten (1 sept. 2000 - 31 augustus 2001)
right