Sitemenu

dinsdag 7 juli 2020
left
content-main

Laureyns, J.

Navelbloeding

Fout afbreken navelstreng levensbedreigend voor pasgeboren kalf
Jef Laureyns, verbonden aan de universiteit Gent en dierenarts te Merelbeke beschrijft een praktijkgeval van een inwendige navelbloeding, doordat de navelslagaders onvoldoende waren afgesloten

Endocarditis

Afvoer enige economische oplossing voor hartaandoening - uit de dierenartsenpraktijk
Een melkkoe met een ernstige aantasting van de hartkleppen zou een langdurige antibioticakuur nodig hebben

Listeriose

Listeria-infectie ook overdraagbaar op de mens: uit de dierenartspraktijk
Achtergronden van de bacteriële infectieziekte listeriose n.a.v.

Uiereczeem

Vocht en wrijving oorzaak van huidontsteking aan de uier - uit de dierenartspraktijk
Tijdens een bedrijfsbezoek vroeg een veehouder de dierenarts om even te kijken naar een wond aan de uier van een tweedekalfskoe. De veehouder had op eigen initiatief al diverse acties ondernomen.

Beenbreuk

Genezing afhankelijk van plaats en type breuk - uit de dierenartspraktijk
In korte tijd had een veearts te maken met een beenbreuk bij een drachtige pink en bij een oudere melkkoe

Verhoogd celgetal

Droog milieu onontbeerlijk bij bestrijding Streptococcus uberis - uit de dierenartspraktijk
Een praktijkgeval van een melkveebedrijf, dat al eerder regelmatig problemen had met het celgetal.
right