Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main

Lange, B. de

Van koe naar hamburger

Schakelt melkveehouder tijdig over naar ketendenken?
De integrale keten dient niet bij de slachtlijn te stoppen, maar door te gaan via supermarkt en restaurant tot de consument.

Meadow als voorbode

Koefamilie van Plushanski floreert in Europese weiden
De familielijnen zijn nagegaan van de fokstier Etazon Meadow van het Plushanskibedrijf uit de Amerikaanse staat Pennsylvania

Sand, Mica en Marcus

Megamoeder Ravena komt met hulp van Melwood op stoom
Het verhaal van de hoge indexkoe Ravena uit Virginia met een aantal van haar vele nakomelingen

F16 - fokker blijft melker

Klaas van der Ploeg melkt in Amerika ruim 13.000 liter per koe
Een reportage van een Nederlands veehouderijgezin dat 6 jaar geleden emigreerde naar Michigan

Melken en topfokken

Herman Bolscher wil opbrengsten fokveeverkoop op niveau melkgeld
De bedrijfsfilosofie van een Overijsselse topfokker die langzaam overstapt van roodbont naar zwartbont

Stieren wel betrouwbaar

Select Sires-direkteur Chichester luchtig over tumult in Amerikaanse KI - wereld
De directeur van een succesvolle KI-organisatie aan 't woord

Veemarkt vecht voor bestaan

Modernisering moet geloof in prijs- en marktfunktie herstellen
Situatieschets van het veemarktwezen, waar de aanvoer van vee in de loop der jaren is verminderd

Eerherstel Piemontesekruising?

"melker en mester gebaat bij gebruik Piemontese op ondereind veestapel"
Pleidooi vanuit de praktijk voor meer waardering voor de kwaliteiten van Piemontesekruislingen

Geen kostprijsverlaging

Tijs Visch zoekt het met fokveeverkoop in opbrengstverhoging
De bedrijfsfilosofie van een Gelderse melkveehouder, die zich heeft toegelegd op een hoge melkopbrengst per koe en op de fokveehandel
right