Sitemenu

woensdag 21 september 2022
left
content-main

Lange, B. de

Buitenlandse bedrijven voldoen

Directeur Jan Jansen: 'CR Delta VRV moet internationaler worden door aankoop lokale spelers'
De voorzitter van VRV, de voorzitter van CR Delta en de directievoorzitter van CR Delta VRV geven antwoord op vragen betreffende actuele en toekomstige beleidsvraagstukken

Betrek gebruiksdoel in graskeuze

Specifiek maaimengsel geeft hogere opbrengst maar is minder flexibel in gebruik - special grasland
Graszaadveredelaars geven hun mening over de samenstelling en het gebruik van weidemengsels en maaimengsels

Fransen slaan hun slag

Proefperiodegroepen van December, Amor en Jordan houden zich goed staande - HHH-show
De dochtergroependemonstratie op de HHH-show in Zwolle kon bogen op een aantrekkelijke internationale bezetting: alle grote fokkerijlanden waren via fokstiergroepen vertegenwoordigd, met uitzondering

Addison lichtpunt in Brussel

Dochtergroepenshow op EK verdient prominentere plaats in showprogramma - special: Agribex/EK
Verslag van de dochtergroepenshow op het EK in Brussel

Hoe stabiel is testdagmodel?

Snelheid van het model en accent op laatrijpheid vraagt om gewenning
De novemberdraai 2003 verliep voor sommige stieren niet gunstig. Naar aanleiding hiervan rijzen vragen over de stabiliteit van de fokwaarden.

Vechten voor prijskampen

Voortbestaan van veel Vlaamse keuringen is in het geding
Het Vlaamse keuringscircuit heeft het moeilijk: keuringen die niet doorgaan, prijskampen die alleen doorgang vinden, omdat enkele inzenders met tientallen dieren de keuring dragen, een terugtredende o

Koe geeft kinderen kansen

Jos Creemers runt veelzijdig melkveebedrijf in Kenia ten bate van weeskinderen
Een Nederlander heeft vanaf 1993 in 10 jaar tijd een melk- en zuivelbedrijf in Kenia opgebouwd (55 koeien en werk voor 50 medewerkers), dat voor inkomsten en werkgelegenheid voor een weeshuis zorgt

Schrijvers waaieren uit

Mega-verhuizing: honderd koeien van de Oude Mars naar de Nieuwe Mars
Sinds 1888 hebben melkveehouders van de familie Schrijver op de karakteristieke hoeve de Oude Mars in Zwolle gewoond.
right