Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

Lange, B. de

Levenseinde Sunny Boy's moeder

Genen van twintigjarige Pietje 175 leven voort in 30 procent van Nederlandse zwartbontkoeien
Stil wordt gestaan bij de betekenis van Pietje 175

Mais [: snijmais steeds voedzamer]

3 artikelen over de onmisbaarheid van snijmais: de rassenkeuze met de nadruk op het zetmeelgehalte en de verteerbaarheid, het oordeel van een melkveehouder met akkerbouw, en het oordeel van maisliefhe

Aandeel DHZ-KI groeit onstuimig

Lord Lily, Kibo en Damocles winnaars in verder krimpende KI-markt in 1999-2000
Aan de hand van de eerste inseminaties van de diverse stieren wordt een situatieschets gegeven van de KI-markt in Nederland

Criteria voor herinzaai

Grasland
4 artikelen over herbezinning van criteria voor herinzaai van grasland, het oordeel van 2 melkveehouders t.a.v. herinzaai, voederwaarde-verbetering door genetische modificatie

Nederland een gistland?

Bij zestigduizend melkkoeien hebben gistproducten vaste plaats in rantsoen
Dode en levende gist hebben een bescheiden, maar vaste plaats in het rantsoen van de Nederlandse koe verworven.

'Stier zonder info is biefstuk'

Vakwerk leveren op boerenerf is cruciaal vindt nieuwe CR Delta-voorzitter Hans Huijbers
De mening van de nieuwe voorzitter over NRS, de koers van CR Delta, de samenwerking met VRV en over zijn eigen melkveebedrijf

Kruisen als uiting van protest?

Fokkerij-organisaties kritisch over Wagenings onderzoek dat rept van grote kruisingsbereidheid
Op grond van een eerder uitgevoerde enquête onder veehouders constateerde student Harmen Endendijk een grote kruisingsbereidheid bij veehouders.

Twintigduizend koeien dood

Bij watersnoodramp van 1 februari 1953 verdronk één derde van de rundveestapel
Tijdens de watersnood van 1953 verdronken veel dieren, waaronder 20.000 koeien. Aandacht voor deze kant van de grote watervloed bij de 50-jarige herdenking
right