Sitemenu

zaterdag 17 september 2022
left
content-main

Lange, B. de

Overname Ambreed

CR Delta VRV koopt fokkerij-organisatie in Nieuw-Zeeland
Attendering op de aankoop van de Nieuw-Zeelandse KI-organisatie Ambreed door CR Delta VRV, toegelicht met enkele cijfers

Vier jaar hightech

PV-systeembedrijf wil vrijwillig koeverkeer en structuurrijker voer
Stil wordt gestaan bij de doelstellingen nu de financiering rond is voor nog eens 4 jaar PV-hightechbedrijf

Eenduidige bovenbalk

Melktype krijgt eigen plaats naast het bouwkenmerk frame
50 exterieurspecialisten uit 27 landen verzamelden zich eind april in Canada, waar internationale consensus is bereikt over de samenstelling van de hoofdbalk.

Altijd tussen de mensen

Jan Francken: 'Ik heb het foktechnische werk mijn hele leven zo graag gedaan'
Een terugblik bij een afscheid van iemand die gedurende zijn loopbaan jarenlang het gezicht van de Vlaamse veeverbetering was

Met gekromde ruggen

Locomotionscore nieuw instrument om klauwgezondheid veestapel te meten
Introductie van een methode om de klauwgezondheid bij koeien af te lezen uit de houding van de koeierug in stilstand en uit de rug in beweging

Meer dikke dan dunne mensen

Zijn slechte eetgewoonten een kans voor gezonde melk van weidende koeien?
Een gedachtenwisseling tijdens een forum o.l.v.

DU-merker gevonden

Verscherpte selectie op duurzaamheid bij proefstieren
Holland Genetics heeft een genetische merker voor duurzaamheid gevonden. Uitleg wordt gegeven over de bruikbaarheid ervan

"Boeren gebaat bij NVO"

Voorzitter Jan Cees Vogelaar verwacht veel van tevredenheidsscore voor stieren
De voorzitter van de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie NVO gaat in op de meerwaarde van zijn organisatie, de toepassing van DPS, het aantal indexruns per jaar en de particuliere spermahandel

Aankoop in Tsjechië

CR Delta VRV krijgt toegang tot Oost-Europese markt
Met de overname van de rundveetak van het Tsjechische CMPU heeft CR Delta VRV zich toegang verschaft tot de Oost-Europese markt. Hiermee is o.a.

Vlaamse kopman vertrekt

Voorzitter Peter Broeckx leidde VRV vanuit crisis naar zelfbewuste partner in CRV Holding
Een interview met de scheidende voorzitter van VRV, die bijna 20 jaar actief was in de Vlaamse veeverbetering
right