Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

Kuipers, A.

Melkveehouderij in jaren negentig zal diverse bedrijfstypen laten zien

Er is meer aandacht voor het eiwitgehalte van melk. Er zal mogelijk ingespeeld worden op verschillende markten (A- en B-kwotum).

Europese melkveehouderij en bedrijfsvoering na 1 april 1984

Er wordt een overzicht gegeven van de melkquota in de verschillende E.G.-landen en het kortingspercentage dat toegepast zal moeten worden.

Oost-Europa in ontwikkeling

In vier quotumjaren ruim een derde minder melkveebedrijven in het grootste Oost-Europese melkland Polen
Sinds 1 mei 2004 maken tien nieuwe, vooral Oost-Europese lidstaten deel uit van de Europese Unie.

Sturen op verantwoord antibioticumgebruik

Antibiotica voor mastitis en droogzetten vertegenwoordigen 65 tot 70 procent van gemiddeld aantal dagdoseringen per koe
Resistentieontwikkeling verscherpt de aandacht voor het antibioticumgebruik in de veehouderij.

Inzicht in zes jaar antibioticagebruik

Twintig procent minder van antibiotica is haalbaar, een daling met vijftig procent lijkt ver weg
Het project ‘Transparant en efficiënt medicijngebruik’ bracht gedurende zes jaar het antibioticagebruik in kaart. Bij melkvee gaat ongeveer zeventig procent van de gebruikte antibiotica naar de uier.

Trendbreuk in antibioticagebruik

Gebruik van droogzetters blijft gelijk, flinke daling van mastitispreparaten en overige antibiotica
Het antibioticagebruik in de Nederlandse melkveehouderij daalde behoorlijk, volgens monitoring van WUR op ruim tachtig bedrijven.

Rondgang over het bedrijf

Het praktijkonderzoek van vandaag de dag op het PR
De directeur van PR/Waiboerhoeve aan 't woord over de kosten, het produktieniveau en de diergezondheid op het bedrijf

Vruchtbaarheid, fokkerij en saldo

Hoogste saldo bij een kort interval afkalven - eerste inseminatie
Verhoging van de productie per koe wordt vaak gezien als de mogelijkheid om het bedrijfseconomisch resultaat te verbeteren.

Nieuwe EU-landen passen zich aan

Lidstaten werken hard aan invoering melkquotering
Per 1 mei 2004 maken 10 nieuwe lidstaten deel uit van de Europese Unie. Wat verandert er voor melkveehouders in die landen?
right