Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Koopman, W.

Max van Tilburg: ekologisch boeren vraagt uitgekiend graslandbeheer

Indrukken van een Zuidhollands melkveebedrijf, waar 4 jaar geleden is overgestapt van een gangbare bedrijfsvoering naar het ecologische systeem

Zetmeelrijke mais past in modern rantsoen

Er bestaat een groeiende belangstelling voor vermelding van de zetmeelwaarde in de rassenlijst voor mais

Kombinatie van produktie en levensduur in nieuwe Britse index

De nieuwe Britse index is een tussenstap op weg naar een totaalindex, waarin ook plaats zal zijn voor gezondheid, vruchtbaarheid en lichaamsgewicht

Basis ligt voor voerhek

Ron de Nijs: "Met een goed rantsoen loopt alles goed"
Bedrijfsreportage uit Wieringerwerf van een melkveehouderij, waar men naar een hoge melkproductie streeft

Tussen kosten en comfort

Aan koevriendelijke huisvesting hangt een prijskaartje
Bundel van 4 artikelen over de trend naar koevriendelijke stalinrichting, de gevolgen van automatisch melken voor de stalinrichting, en 2 reportages over bedrijfsverplaatsingen

Omzet en aandacht

Theo van der Gun ziet toekomst in gespecialiseerd bedrijf
Een bedrijfsreportage (57 ha grasland, 25 ha maisland, 120 melkkoeien, 170 stuks jongvee, 15 stiertjes en 200 fokzeugen) uit het Gelderse Maurik

Op eigen kracht

Dieuw 104 vervult ideaalbeeld vader en zoons Mul
De bedrijfsfilosofie op een melkveebedrijf in de Flevopolder, waar 7 koeien een levensproductie van 100.000 kg melk op hun naam hebben

Opnieuw slingers

Jeltje 105 blijft eraan trekken
Op een Betuwse stal komen Jeltjes van 2 verschillende stammen voor: de Jeltjes met een W en de Jeltjes zonder W achter hun naam. De eerste zijn wel bekend, de laatste niet.

Limousins moeten presteren bij pluimveehouders Jan en Leon Moonen

Op een Limburgs pluimveebedrijf wordt door vader en zoon als neventak een Limousinkudde beheert met zo'n 45 moederdieren en 70 meststieren
right