Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

Kleinlugtenbeld, H.

Lente in het land

In 7 artikelen komen 6 boeren aan 't woord over hun keuze voor het sluiten van een beheersovereenkomst, of het toepassen van beweiding, of het melkvee permanent op stal laten staan.

Melken tussen de bomen

Uitbreiding beperkt door onduidelijk bestemmingsplan
Bedrijfsreportage van een melkveebedrijf in een Brabants boomkwekerijgebied

Lever in het nauw

Rantsoenmaatregelen ter voorkoming slepende melkziekte
3 diervoedingsdeskundigen geven hun mening t.a.v. rantsoenmaatregelen tegen melkziekte

Duitse eco-index

Stieren anders gerangschikt voor biologische veehouders
Zo'n 2 jaar geleden is de eco-index in Zuid-Duitsland, met voornamelijk Brown Swiss, geintroduceerd, waarin 6 wegingsfactoren zijn opgenomen: productie, persistentie, vleesindex, levensduur van de voo

Plus voor eiwit

Duitse Door heeft z'n wortels in de Overijsselse stal van Zandbelt
Doortje's Mars, een 100 procent MRIJ-stier met een dikke plus voor de eiwitvererving, is een van de meestgebruikte rode importstieren uit Duitsland.

Plukken en melken

Evert-Jan en Jacqueline Wiggelo
In 't kort de werkzaamheden op een Betuws fruit-annex-melkveebedrijf van 45 ha

Rust en continuiteit

Veehouders willen sneller melken maar geven niet toe op kwaliteit - melkwinning
Melkmachinefabrikanten geven hun mening over de huidige trend in melkstallen en -robots, terwijl daarnaast 4 melkveehouders hun voorkeur en ervaringen meedelen

Enquete Celgetal-BO

Voordeel van opsporen mastitisverwekkers nog onderschat
Sinds de start van het Celgetal-BO-programma in augustus 1996 is een tegenvallend aantal van ruim 3000 veehouders deelnemer geworden.

Tonny Ajax gehaltevererver

Roodbontfokker Van Beurden houdt van bespierde Red
In deze bedrijfsreportage komt het fokkerijbeleid op een Brabants bedrijf met een 100-procent MRIJ-stier aan de orde

[Iedere boer zijn eigen] mais

3 artikelen over mais: de 1e over afwegingen bij de keuze van maisrassen, de 2e over een veehouder-maisteler die geintegreerde onkruidbestrijding in z'n mais toepast, en de 3e over het belang van een
right