Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
left
content-main

Kasper, G.J.

Precisiebemesten

GPS-gestuurd kunstmeststrooien op grasland levert geld op
Resultaten van een enquête onder 500 veehouders betreffende de wensen om het graslandmanagement te verbeteren.

Triticale-GPS

Toevoegmiddel verbetert inkuilresultaat
In overweging wordt gegeven een toevoegmiddel in triticale GPS te gebruiken
right