Sitemenu

donderdag 7 juli 2022
left
content-main

Kamp, A. van der

Pieken en dalen

Niet iedere werkweek 50 uur op hightechbedrijf
Aangegeven wordt hoe de gemiddelde arbeidsverdeling lag voor het hightechbedrijf in de periode 1999-2003 en waar de arbeidspieken lagen

Veevervanging

Hoge gezondheidskosten op het hightechbedrijf
Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft 3 jaar na de start van het hightechbedrijf het diermanagement op dit bedrijf tegen het licht gehouden wat betreft de veevervanging en de relatief hoge gezondhei

Kansrijk en kwetsbaar

Lagere kostprijs door meer melk op hightechbedrijf in 2003
Het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve realiseerde in 2003 een kostprijs van 34,7 cent per kg geleverde melk. Deze kostprijs is bijna 3,5 cent lager dan in 2002.

Veel tegenslag

Kostprijs hightechbedrijf stijgt fors naar 41 eurocent in 2001
De kostprijs van 2001 en van 2000 van een kg melk op het hightechbedrijf wordt vergeleken met die van een groep praktijkbedrijven om te achterhalen, waarom de beoogde 34 eurocent niet is gehaald
right