Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

Jong, G. de

Schommelingen in stierindexen hebben hun eigen achtergrond

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de achtergronden beschreven voor het optreden van schommelingen in de stierindex. Grofweg zijn er 3 momenten, waarop kans op schommelingen het grootst zijn

Pieken of volhouden

Met selectie op persistentie een betere vruchtbaarheid?
Een onderzoek is uitgevoerd bij vaarzen naar de relatie tussen het volhouden van de melkproductie en vruchtbaarheid

Indexen koeien op helling

Verschillen bedrijfsvariatie in fokwaardeschatting
Uitleg van de achtergronden dat in het vernieuwde diermodel vanaf april rekening wordt gehouden met verschillen in bedrijfsvariatie.

Index tussenkalftijd

Min in index betekent kortere tussenkalftijd
Bij het NRS is onderzoek gedaan naar een nieuwe index die de vruchtbaarheid van de dochters van een stier beschrijft: de index tussenkalftijd.

Basisaanpassing

3 artikelen met de titels: Produktiekenmerken; Exterieur; Gebruikskenmerken. Hierin komen de achtergronden omtrent verschuivingen en aanpassingen in de fokwaarden aan de orde

MRIJ en rood eigen basis

MRIJ-basis gerealiseerd, roodbontbasis gemoderniseerd
De huidige definitie van roodbontbasis sluit niet meer aan bij de moderne fokdoelen.

Nieuwe index

Het afkalfverloop bij dochters van stieren
Naast een index die weergeeft met welk gemak een kalf wordt geboren, kan ook een index worden berekend die aangeeft met welk gemak een koe afkalft

Stand achterbenen staat

Beoordeling stand benen van achteren zegt veel over mobiliteit koe
Het omrekenen van de benenvererving van buitenlandse verervers is een moeizame aangelegenheid.

Internationale fokkerijtrends

Erfelijke vaart van Nederlandse koeien volgt een hoog tempo
Dit artikel gaat in op de internationale positie van de Nederlandse zwartbonte koeien, waarvoor de erfelijke aanleg van de koeien in Canada, Duitsland, Italie, Nederland en de VS is geanalyseerd.

Vruchtbaarheid en conditie

Fokwaarde conditiescore goede voorspeller van genetische aanleg voor tussenkalftijd
Mogelijk geeft de fokwaarde voor conditiescore extra informatie voor het selecteren van hoog producerende koeien met eveneens een goede vruchtbaarheid.
right