Sitemenu

maandag 1 juni 2020
left
content-main

Huirne, R.B.M.

Schade verzekerd

Bedrijfseconomische schade van besmettelijke dierziekten in één overzicht
Vanuit het gezichtspunt van de verzekeringsmaatschappijen is onderzoek verricht naar de risico's van rundveeziekten.

Stierkeuze en risicohouding

Hoe denkt de boer er over?
50 veehouders uit diverse delen uit het land gaven hun mening omtrent hun criteria bij de keuze van de stier

Nieuwe tijden, nieuwe risico's

Zijn veehouders klaar voor de toekomst?
Een analyse wordt gemaakt van bedrijfs- en financiele risico's, waarbij aangegeven wordt hoe men met deze risico's kan omgaan

Koe of kwotum: bedrijf bepaalt

Invloed kwotumomstandigheden op optimale vervangingsbeleid bij melkvee
Wat is de invloed van het door de superheffing veranderd economisch streven op het te voeren vervangingsbeleid bij melkvee? Om deze vraag te beantwoorden is m.b.v.

Stierkeuze en risicohouding

Hoe veranderen ze in de tijd?
Onderzoek is verricht naar de visie van de boer omtrent de keuze van de juiste stier voor het insemineren van zijn melkkoeien.
right