Sitemenu

dinsdag 13 april 2021
left
content-main

Hendriks, R.F.

Onderwaterdrains

Zakking veengrond wordt in potentie gehalveerd
Op praktijkcentrum Zegveld is in oktober 2003 een proef aangelegd om te onderzoeken of het zakken van veengrond sterk verminderd zou kunnen worden door de bodem te infiltreren met slootwater via drain
right