Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

Hanekamp, W.J.A.

Vleesproduktie met kruislingvaarzen, een alternatief systeem

Het opfokken van kruislingvaarskalveren, deze insemineren met een vleesras en ze na het afkalven direct laten slachten en vervolgens het geboren kalf verkopen, vormt een alternatief systeem voor rundv

Diergezondheid onderzocht

Veel factoren spelen rol op boerderij
Uit een schriftelijke enquete diergezondheid onder auspicien van het PR in Lelystad in Veeteelt blijken de jaarlijkse dierenartskosten per koe f 130 te bedragen.

Zware Blondes

Meer geboorteproblemen bij Blondekalveren uit zwartbonten
Implanteren van Blonde d'Aquitaine-embryo's in zwartbonte melkkoeien blijkt t.o.v.

Embryo's slaan aan

Kans op dracht met sperma en embryo's even groot
Uit een proef op de Waiboerhoeve met implantatie van ruim 200 diepgevroren vleesrasembryo's (Blonde d'Aquitaine) blijkt dat het drachtigheidspercentage hiervan vergelijkbaar is met de kans op dracht n

Vlokjes in filter

Mastitis opsporen bij de melkrobot
De stand van zaken t.a.v. het meten van de geleidbaarheid van de melk door de melkrobot op de Waiboerhoeve ter bepaling van de uiergezondheid

Aanpak besmettelijke dierziekten

Geintegreerde bestrijding vraagt vele maatregelen
Adviezen voor de geintegreerde bestrijding van de momenteel actuele besmettelijke ziekten bij melkvee

Meer gesloten bedrijven

Dertig procent van de melkveebedrijven koopt niet langer vee aan
Ondanks de kans op ziekte-insleep blijkt in de periode 1998-'99 70 procent van de melkveebedrijven vrij regelmatig rundvee te hebben aangevoerd
right