Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Hamming, I.

Historie fokwaardeschatting

In veertig jaar tijd van melkindex via plussensysteem naar totaalindex
Een terugblik op de ontwikkeling van de melkindex, waarbij in het bijzonder de jaren 1956, 1964, 1973, 1978, 1980, 1981, 1991, 1999 en 2002 er uit worden gelicht

Uiergezondheidsindex verbeterd

Door testdagmodel vernieuwde fokwaarde uiergezondheid ook beschikbaar in Vlaanderen
Vlaamse veehouders krijgen door toevoeging van VRV-gegevens voor de 1e maal uiergezondheid- en celgetalindexen tot hun beschikking

Levensduur in de lift

Nederlandse melkkoe produceert meer melk en leeft steeds langer
Op grond van werkelijke afvoercijfers is de ontwikkeling van de totale levensduur in 1993 t/m 2003 en van de totale levensproductie van Nederlandse stamboekkoeien in 1988 t/m 2003 geanalyseerd

Rendement van stiervaders

Slagingskans van zonen en kleinzonen loopt per stiervader 10 tot 20 procent uiteen
De slagingskansen voor proefstieren blijken sterk te verschillen per stiervader. Hier de belangrijkste resultaten van een analyse van 6.500 proefstieren

Raken de foktechnische mogelijkheden voor de blaarkoppen uitgeput?

Beschouwing van de blaarkopfokkerij en het k.i.-programma, waarbij Groningen en Mid-West samenwerken

Fokkerij en melkproductie

Alleen eerste drie lactaties tellen mee in fokwaarde - fokkerijkengetallen
Deze aflevering van fokkerijkengetallen gaat over veelgebruikte fokwaarden als kg melk, vet en eiwit, die gecombineerd worden in de Inet

Fokkerij en exterieur

Alleen keuring tijdens eerste lactatie telt mee in fokwaarde - fokkerijkengetallen
Deze aflevering gaat over een veelgebruikte fokwaarde: exterieur

Duurzaamheid is de naam

Fokwaarde voor functionele levensduur wordt in augustus geintroduceerd
Achtergronden bij de introductie van de nieuwe fokwaarde voor duurzaamheid

Fokkerij en gedrag

Spanningsveld tussen slome en assertieve koeien - fokkerijkengetallen
De huidige generatie veehouders beschikt over een scala aan fokkerijkengetallen om te benutten bij het bepalen van de stierkeuze. Elk kengetal heeft zijn eigen specifieke achtergrond.

Fokkerij en tussenkalftijd

Veel dochters nodig voor hoge betrouwbaarheid - fokkerijkengetallen
Een veehouder en een foktechnicus vertellen elk in hoeverre zij de tussenkalftijd als kengetal in hun praktijk gebruiken
right