Sitemenu

vrijdag 30 juli 2021
left
content-main

Haan, M.H.A. de

Scheiden is duur

Mestscheiding werkt, maar is kostbaar voor lagekostenbedrijf
Voor het lagekostenbedrijf met melkvee is een kostenvergelijking opgesteld voor een bedrijf met mestscheiding en voor een bedrijf zonder mestscheiding, waarbij de drijfmest buiten de stal in een folie

Van BSK naar QSK

Kostprijs belangrijker dan melkproductie
Attendering op het gemak van de QSK: de Quick Scan Kostprijs voor melkveehouders

Nieuw mestbeleid

Geen problemen met gebruiksnormen op lagekostenbedrijf
De betekenis van het nieuwe mestbeleid is wat betreft de stikstofruimte voor het lagekostenbedrijf uitgerekend
right