Sitemenu

woensdag 27 januari 2021
left
content-main

Graaf, F.M. de

Index voor uierstress

Kombinatie van uierwaardering en melkproduktie
Onderzoek naar de verbanden tussen uierindexen en melkproduktie, waarbij gekeken is naar uierkenmerken in onder- en bovenbalk en de melkvererving.

Zwartbonte stieren in de wereld gerangschikt naar diverse indexen

Bijdrage waarin getracht wordt aan te geven wat de verschillen zijn tussen de diverse melkgeldindexen en totaalindexen van andere landen

Verwachtingswaarden zijn een goed hulpmiddel bij de selektie van proefstieren

Resultaten van een onderzoek bij 1000 zwartbonte Nederlandse KI-stieren naar de waarde van fokwaarde-voorspellingsmethoden
right