Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

Graaf, F.M. de

Veranderingen in netto melkgeldindex van koeien

Op basis van andere toekomstverwachtingen en nieuwe parameters zijn de wegingsfactoren aangepast. Een en ander wordt met een berekeningsvoorbeeld toegelicht

Fokwaarden van Franse zwartbontstieren kunnen worden vertaald

Deze omrekening mag als een doorbraak worden gezien omdat de kans dat er in Frankrijk stieren aanwezig zijn die bruikbaar zijn voor de verbetering van de Nederlandse melkveestapel groot is.

Kan een hogere omzet en aanwas een lagere melkproduktie kompenseren?

Een uiteenzetting van de vraag in hoeverre een lagere melkproduktie te compenseren is door een hogere omzet en aanwas. En vervolgens hoe groot zullen de verschillen worden tussen de rassen M.R.IJ.

Nederlandse k.i. in '87-'88: kwaliteitsverbetering gaf ruimte voor betere benutting

Een bevestiging van een al eerder bespeurde tendens, namelijk dat de daling van het aantal eerste inseminaties zeer beperkt is gebleven, tot 2,9%.

Stiersom, kombinatie van produktie- en exterieurvererving

Ook Nederland kent sinds kort een totaal-rangschikking van fokstieren op basis van zowel produktie als exterieur: Stiersom.

Nieuwe Inetformule leidt tot nauwere vet-eiwitverhouding in de melk

Bij de Inetberekening (netto-melkgeldindex) dient het fokdoel gericht te worden op het maximale saldo per koe en een maximalisatie van het bedrijfssaldo.

Nieuwe faktoren voor de omrekening van stierindexen produktie

De achtergronden van de aanpassing van de omrekeningsformule van buitenlandse fokwaarden naar Nederland en de gevolgen hiervan voor stieren uit de Verenigde Staten en Canada
right