Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

Galama, P.

Vrijloopstallen in winterse omstandigheden

Hoge luchtvochtigheid tijdens Nederlandse winter maken aanpassingen en bewerkingen van de bodem van vrijloopstallen noodzakelijk
Het succes van vrijloopstallen in Nederland hangt erg af van het klimaat. Vooral in koude en vochtige winters is het lastig om de bodem droog en schoon te houden.

Behoud van zeldzaam vee: waarom en hoe?

Het besef dringt door dat van de melkveerassen FH en MRIJ tot de zeldzame rassen behoren en Lakenvelder, Blaarkop en Friese roodbonte zelfs tot de bedreigde rassen, die bescherming verdienen.

Individuele MKS-gift

Multifeeder maakt MKS-verstrekking per koe mogelijk
Ervaringen met een voersysteem, om maiskolvensilage gerantsoeneerd aan nieuw-melkte koeien te voeren

Prijs schoon grondwater

Milieumaatregelen kosten De Marke zes cent per kg melk
Gekeken is naar de verandering van het nettobedrijfsresultaat bij het treffen van verschillende milieumaatregelen

Verlaging overschot

Vee en bodem in balans
Een terugblik op de aanpassingen die op het praktijkcentrum De Marke zijn gedaan met als doel het stikstofoverschot terug te dringen
right