Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

Fokkinga, A.

Handel in heilige koeien

Hoge melkprijs in India maakt goede melkkoeien schaars
In India – het land met de meeste koeien en de meeste melk ter wereld – bracht Anno Fokkinga een bezoek aan ’s werelds grootste veemarkt. Een kleurrijk verslag uit een andere wereld.

Daar waar mij Sarie woon

Boeren in droog Zuid-Afrika
Zuid-Afrika is een droog land, zelfs wanneer het regent Hoe wapenen veehouders en hun vee zich hier tegen? De auteur stak z'n licht op bij enkele Transvaalse boeren

Koeien tegen terroristen

Vaccinproductie door 'pokkenpinken' om voorbereid te zijn op een 'pokkenaanval'
Door ID-Lelystad is het afgelopen jaar in opdracht van de regering een grote partij pokkenvaccin gemaakt, om de Nederlanders massaal te kunnen vaccineren bij een terroristische pokkenaanval.

Boeren in monnikspij

In de voetsporen van Franciscus van Assis
Een kijkje op een Belgisch trappistenklooster, met een boerderij met 110 melkkoeien, waarvan 80 blaarkoppen

Geur van heiligheid

Witvee van Italie
Een bezoek bij enkele witveefokkers in Italie en Nederland

"Oud-Hollandsch mooi"

Ooit was het Lakenvelder - devies: nuttig en bekoorlijk
Dankzij de inzet van enkele fokkers groeit het aantal Lakenvelders in Nederland weer langzaam

Jerseys op Jersey

Verslag van de melkveehouderij en de melkveefokkerij-geschiedenis op het eiland Jersey, waar nog steeds een verbod op de import van rundvee bestaat

Panda's in koeienland

Friese roodbonten onderdeel van roodbont Nederlands melkvee
Een terugblik op de geschiedenis van de Friese roodbonte koe, die zeldzaam is geworden

Stier en libido

Zoektocht naar de stier: zijn lusten en zijn lasten
Het sexleven van een KI-stier, van een stier op een melkveebedrijf waar KI taboe is, en van stieren in een natuurlijke kudde in de Oostvaardersplassen van Flevoland
right