Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Evers, A.G.

Mestbeleid 2006

Forse mestafvoer nodig op hightechbedrijf
Het hightechbedrijf realiseerde in 2004 een stikstofoverschot van ruim 50 kg N per ha onder de toegestane verliesnorm van Minas.

Pieken en dalen

Niet iedere werkweek 50 uur op hightechbedrijf
Aangegeven wordt hoe de gemiddelde arbeidsverdeling lag voor het hightechbedrijf in de periode 1999-2003 en waar de arbeidspieken lagen

Kansrijk en kwetsbaar

Lagere kostprijs door meer melk op hightechbedrijf in 2003
Het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve realiseerde in 2003 een kostprijs van 34,7 cent per kg geleverde melk. Deze kostprijs is bijna 3,5 cent lager dan in 2002.

Veel tegenslag

Kostprijs hightechbedrijf stijgt fors naar 41 eurocent in 2001
De kostprijs van 2001 en van 2000 van een kg melk op het hightechbedrijf wordt vergeleken met die van een groep praktijkbedrijven om te achterhalen, waarom de beoogde 34 eurocent niet is gehaald
right