Sitemenu

donderdag 11 augustus 2022
left
content-main

Drie, I van

Gaandeweg mooier

Coen en Leny van Zanten zuinig op roodbont poldermodel Ria 27
Als vaars viel ze niet direct op. Later sleepte Ria 27 van Coen en Leny van Zanten tal van prijzen in de wacht.

Koeien hebben prioriteit

Na nieuwbouw stal kan familie Litjens uit Ewijk aandacht weer op veestapel richten
De familie Litjens uit Ewijk is blij met de nieuwe ligboxenstal. Het jongvee groeit beter en de koeien kunnen de productie beter aan. Maar gelukkig is de bouw achter de rug.

Kritisch op kilowatt

Gert Lammers: "De verhouding dag-nachtstroom vijftig om vijftig" - special Energiebesparing
Als deelnemer van een netwerkgroep over energie kent dit onderwerp voor melkveehouder Gert Lammers uit Sinderen nog weinig geheimen.

Tussen boeren en koeien

'Regiowerker' Berend Wiarda neemt na ruim dertig jaar afscheid
Op 1 juni 2008 vertrekt Berend Wiarda bij CR Delta na 32 jaar werkzaam te zijn geweest in de veeverbetering. Een terugblik op zijn loopbaan
right