Sitemenu

zondag 28 november 2021
left
content-main

Dobbelaar, P.

Technische analyse van tussenkalftijden op twee bedrijven

Als illustratie van de opbouw van de tussenkalftijd is een analyse gemaakt van 2 bedrijven. Daarin wordt bevestigd dat deze zeer verschillend tot stand kan komen.

Konditiescoren bij melkvee

Deel 1: hoe doe je dat?
Uitleg van de beoordelingsmethode om de hoeveelheid reserves aan vet- en spierweefsel bij individuele melkgevende en droogstaande koeien te schatten

Konditiescoren bij melkvee

Deel 3: Wat doe je er mee?
Adviezen voor een uitgebalanceerd voederrantsoen aan het einde van de lactatie en in de droogstand

Vererving conditiesscore stieren

Forse conditiescoreverschillen tussen dochter Lord Lily en Cash, Andries en Marty
Anderhalf jaar geleden startten de inspecteurs van CR Delta met het scoren van conditie tijdens de bedrijfsinspectie.

Risico ernstige leververvetting

Bloedonderzoek ontkracht dreiging te hoge vetzuurconcentraties rond afkalven
De Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht deed op 4 melkveebedrijven onderzoek bij koeien voor en na afkalven naar het gehalte aan vrije vetzuren in het bloed
right