Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main

Dijkhuizen, A.A.

Managementsbeslissingen op veehouderijbedrijven nabootsen via de computer

Bespreking van een computersimulatiemodel, waarmee een melkveestapel van 100 koeien met bijbehorend jongvee kan worden nagebootst en de ondersteuningsfunctie van de veehouder hierbij.

Krachtvoercomputer rendabel

Veldstudie bewijst verder gunstig effect van activiteitsmeter op tussenkalftijd
In een studie van krachtvoercomputers is nagegaan wat de werkelijk gerealiseerde opbrengsten zijn in de praktijk

Dekker, AltaPon of HG?

Wagenings onderzoek schept duidelijkheid door vergelijking programma's
Vergelijking van de prijzen van en kosten voor proefstiergebruik bij 3 Nederlandse fokkerij-organisaties

Stierkeuze en risicohouding

Hoe denkt de boer er over?
50 veehouders uit diverse delen uit het land gaven hun mening omtrent hun criteria bij de keuze van de stier
right