Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main

Couwenberg, I.M.E.A.

Terugdringen mineralenoverschot op intensief bedrijf

3 alternatieven voor het terugdringen van het mineralenoverschot worden ter vergelijking doorgerekend: aankoop van 5 ha grond, het afstoten van jongvee en het verhogen van de melkproduktie van 7200 na
right