Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Corporaal, J.

Beheer gewaardeerd

Natuurverenigingen ontplooien veel initiatieven
In het kort de stand van zaken betreffende de beheerslandbouw

Aan de slootkant

Veehouders en natuurbeschermers vinden elkaar rond de sloot
Met een aantal vormen van aangepast sloot- en slootkantbeheer kan bij een intensieve bedrijfsvoering toch een bijdrage worden geleverd aan de instandhouding van plantensoorten

Slootkantbeheer

Lichte verstoring van slootwallen gunstig voor bloemrijke vegetatie
Om te onderzoeken hoe de slootkantvegetatie reageert op verschillende vormen van beheer zijn 3 vormen van slootbeheer toegepast
right