Sitemenu

dinsdag 26 mei 2020
left
content-main

Bunnink, A.

Stikstofverliezen beter inschatten

Combinatie melkureum en voerparameters verbetert inschatting stikstofverleizen in urine
Hoe kan het melkureumgehalte beter worden benut als maat voor stikstofverliezen in de urine?
right