Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

Bruin, G.

Kijken naar welzijn

Consument eist gezonde dieren die verantwoord worden gehouden
Op 25 praktijkbedrijven wordt het welzijn van koeien in kaart gebracht door gericht naar ze te kijken, waarbij gelet wordt op speenconditie, huid en klauwen, lichaamsconditie en manier van lopen.

Welzijnsscore

Kijken naar koe en niet naar stal
ID Lelystad en Praktijkonderzoek Veehouderij proberen bedrijven een cijfer te geven voor het koewelzijn op basis van waarnemingen aan de koe zelf
right