Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Bruchem, J. van

Stikstof in balans

Benutting moet naar dertig procent
Aangegeven wordt waar in de bedrijfsvoering de stikstofbenutting verbeterd kan worden

Op zoek naar evenwicht

Fokdoel voor toekomst vraagt breed zicht
Uitwisseling van gedachten op een Wagenings symposium omtrent de bijsturing van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het produktieniveau in de melkveehouderij

Stikstof in balans

Cijfers van 100 Friese melkveebedrijven tonen belang bodembenutting
De mineralenstromen van ruim 100 melkveebedrijven werden in kaart gebracht.

Stikstof in balans

Koe moet gaan produceren in evenwicht met de bodem
Voor milieuvriendelijke melkproduktie zal de koe meer in evenwicht met het bodemleven moeten produceren. Op deze mening hebben een viertal zegslieden uit de veehouderij hun mening gegeven

Stikstof in balans

Naar rantsoenen met minder eiwit en energie
Volgens de auteurs bevatten gras en graskuilen in Nederland een te lage verhouding tussen energie en eiwit. Deze verhouding zou omhoog moeten.

Stikstof in balans

Sleutel voor milieuverantwoord produceren zit in ruwvoer
Met behulp van modelberekeningen worden de stikstofstromen bij melkvee op een extensief bedrijf en bij melkvee op een intensief bedrijf in kaart gebracht

Veel vezels en eiwitarm

Bevat structuurrijk rantsoen voldoende voedingsstoffen om aan behoefte hoogproductieve koe te voldoen?
Met als doel de stikstofverliezen naar het milieu tot een minimum te beperken werden melkkoeien met structuurrijke en eiwitarme rantsoenen gevoerd, waarvoor onder proef- en praktijkomstandigheden de v
right