Sitemenu

zondag 19 september 2021
left
content-main

Brouwer, M.

Vruchtbaarheid als uitdaging

Extra aandacht voor rantsoen kalfkoeien vanwege hoog kaligehalte Russisch ruwvoer - melktoer
Het modern opgezette Russische melkveebedrijf Verhanovo heeft ambitie om te groeien.

Groot zonder grond in China

Grondstoffentransport over honderden kilometers verzekert Chinese veehouder van goed rantsoen
De Chinese Ye Hongwei realiseert driekwart van zijn jaarlijkse omzet van 5,5 miljoen euro met 550 melkkoeien. Op het grondloze bedrijf verzorgt iedere medewerker omgerekend twaalf koeien.

Klein-Holland in tropisch Brazilië

De Braziliaanse landbouwcoöperatie Castrolanda telt 70.000 hectare grond. Een derde van de vijfhonderd leden is van Nederlandse komaf.

Water eerste prioriteit

Automatisch checken van kreupelheid in melkstal op melkveebedrijf Mazaria in Marokko

Het moderne melkveebedrijf Mazaria in Marokko produceert met uit Europa en Amerika geïmporteerde dieren zo'n 14 miljoen kg melk per jaar.

right