Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Broek, H. van den

Invloed van het aantal open dagen op de melkproduktie

De auteurs komen tot de konklusie dat de periode tussen het afkalven en het weer drachtig worden een kleinere invloed heeft op de produktie van de koe dan in de praktijk wordt aangenomen
right