Sitemenu

zaterdag 25 september 2021
left
content-main

Brand, A.

Enkele achtergronden van de mastitisbestrijding op het melkveebedrijf

Nadat de voornaamste verwekkers van mastitis aangegeven zijn met hun bronnen, wordt aangegeven hoe men via het nemen van melkmonsters inzicht kan krijgen in de voornaamste op het bedrijf voorkomende m

Biotechnologie maakt (kleine) boer straks coach en koeien topatleten

De verschillende opvattingen over de gevolgen van de biotechnologische ontwikkelingen voor de landbouwsektor. Het vakmanschap van de boer zal in belangrijke mate bepalend zijn voor toekomstkansen.

Konditiescoren bij melkvee

Deel 1: hoe doe je dat?
Uitleg van de beoordelingsmethode om de hoeveelheid reserves aan vet- en spierweefsel bij individuele melkgevende en droogstaande koeien te schatten

Konditiescoren bij melkvee

Deel 3: Wat doe je er mee?
Adviezen voor een uitgebalanceerd voederrantsoen aan het einde van de lactatie en in de droogstand
right