Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Boxem, Tj.

Beregenen rendabel

Vroegere berekeningen veel te algemeen gesteld
In de zomer van 1993 t/m 1995 is op de Cranendock gegekeken naar mogelijkheden het overgebleven grasland nog zo goed mogelijk te benutten.

Fosfaatgehalte

Minder fosfaat in rundveemest is mogelijk
Resultaten van voederproeven met hoogproductieve melkkoeien op de Wairboerhoeve
right