Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

Boxem, T.

Stikstofverliezen beperken

Verlaging OEB in rantsoen
In het praktijkonderzoek zijn 6 proeven uitgevoerd om het effect van het OEB-niveau (onbestendig-eiwit-balans) in het rantsoen op de produktieresultaten na te gaan

Kansen voor klaver

Witte klaver in grasland niet zonder risico
In de jaren 1990-'91 t/m '92-'93 zijn op de Waiboerhoeve 2 bedrijfssystemen met elkaar vergeleken: een bedrijf op normaal grasland en een bedrijf op gras-klaverland

Winst fokkerij en management

Ontwikkeling Nederlandse veestapel en produktie in 20 jaar
Een overzicht van de omvang en het produktieniveau van de Nederlandse rundveestapel vanaf 1975. De gegevens zijn van alle koeien uit de melkcontrole en hebben betrekking op de 305-dagenproduktie.

Bedrijfsvoering op hoogproduktieve melkveebedrijven (3)

Resultaten van een enquete onder 20 zeer hoogproduktieve melkveebedrijven, waarbij wordt ingegaan op fokkerij, gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel, en perspectieven voor de veehouders

Herfstkalvers zijn voordeligst

Tegenover hogere voerkosten staan nog meer opbrengsten
Op het proefbedrijf Zegveld zijn gegevens verzameld betreffende de kosten van een najaarskalvende veestapel naast die van een voorjaarskalvende veestapel

Verdeling ruwvoer

Productiegroepen oplossing voor gerichte voeding
Bij doelgericht voeren van ruwvoer en krachtvoer past ook een verdeling in productiegroepen, waarmee bij de aanvang van de stalperiode begonnen kan worden
right