Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

Boswerger, B.

Voeren op een kortere tussenkalftijd

Vruchtbaarheid volgens voercoöperaties positief te beïnvloeden via rantsoen van melkkoeien
Om na te gaan of voeding de vruchtbaarheid van melkkoeien positief kan beïnvloeden zijn in een voerproef met 88 koeien, ingedeeld in 4 groepen van 22, 3 voedervoederconcepts met krachtvoeders getest o

Gevolgen van Inet - selektie voor voeropname, energiebalans en gezondheid

In het fokkerij-onderzoek van het Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) wordt geprobeerd om het gevolg vast te leggen van de erfelijke verbetering voor melkproduktie op voeropname, eff
right