Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

Booy, A.

Robot weer terug op aarde

Aanschaf automatisch melksysteem niet op basis van economie, maar om reden van flexibiliteit
Veeteelt toetst de geruchten bij onderzoekers van het PV en ID-Lelystad omtrent de kritiek betreffende negatieve kanten van het automatisch melksysteem

Voer- en melkrobot besparen één man

Familie Prins bouwt stal voor 250 koeien en jongvee voor minder dan drieduizend euro per koe
Een hoge mate van dierenwelzijn en arbeidsproductiviteit, dat waren de doelstellingen van familie Prins in het Groningse Ten Boer bij de bouw van haar nieuwe stal.
right