Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

Booij, A.

'Status van het dier is stijgende'

Het 'nee-tenzij'-principe moet volgens Lino Paula op dierlijke biotechnologie van toepassing blijven
Een bioloog van de faculteit Diergeneeskunde geeft aan dat de veehouderij zich meer in de discussie over biotechnologie moet gaan mengen

Hoger eiwit door extra energie

De positieve rol van bestendig zetmeel aan begin van de lactatie verklaard
Een verklaring is gezocht naar de relatie tussen het eiwitgehalte in de melk en de energie in het voer, waarbij vooral naar de invloed van glucose is gekeken

Eerste vijf jaar was afzien'

Groeien naar 450 melkkoeien ideaal voor Gert-Jan Brink en Gea van Burgsteden
De stand van zaken bij een echtpaar dat in 1993 naar Oost-Duitsland emigreerde en met 200 koeien begon

Kunst van blijven onderscheiden

Gebroeders Klaver bouwen nieuwe kleine kaasfabriek in Noord-Hollands Niedorp
Naast de melkveehouderij en de eigen zuivelwinkels bouwden 3 broers een nieuwe kaasfabriek voor speciale kazen

Met 90 koeien concurrerend

Zwitserland hoogste melkprijs en Nieuw-Zeeland laagste kostprijs blijkt uit internationale vergelijking
Een vergelijking van het ondernemersinkomen op melkveebedrijven in verschillende landen met vermelding van het aantal melkkoeien, waarbij Nederlandse melkveebedrijven in 3 uitvoeringen worden weergege

Koe staat nog dicht bij oerrund

"Ligboxenstal aanpassen voor beter welzijn van melkkoeien", menen onderzoekers Beerda en Bracke
Aan 't woord 2 kritische onderzoekers die de huisvesting van melkkoeien en hun welzijn t.o.v. andere dieren in de gaten houden

Omweiden op 4,5 hectare

Ad en Ine Schepens combineren siëstabeweiding, stand- en omweiden in één systeem - special grasland
Een deelnemer aan het project Koeien en Kansen past op zijn bedrijf een eigen beweidingssysteem toe, dat gekenmerkt wordt door geleidelijkheid

Gras als beschaafd dieet

Verschillen in N-efficiëntie bieden volgens Oene Dolstra perspectief voor veredeling - special grasland
Aan 't woord de senior onderzoeker bij Plant Research International over zijn onderzoek naar de efficiëntie van het N-gebruik bij grassen aan de hand van erfelijke verschillen, en over onderzoek naar

Goede koe herken je van achteren"

Jeromfokker Erik Wiltink gaat voor hoge achteruiers, brede kruisen en parallel staande benen
Het verhaal van een Nederlands echtpaar dat in Denemarken een melkveehouderij overnam.

Van nul naar bijna 700.000 kilo

Ex-ecologisch bedrijf biedt perspectief in Denemarken voor Dandy van Lenthe en Hanna Schipper
Een voormalige Nederlandse voervoorlichter heeft in Denemarken een ecologisch melkveebedrijf gekocht, waar hij op de gangbare wijze met 56 melkkoeien is doorgegaan
right