Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Bijgaart, H. van den

Ureum toont stikstofbenutting

Individuele bepaling kan informatie opleveren over management op productiegroepniveau en lactatiestadium
Een analyse en onderlinge vergelijking van de in 1998 en '99 gemeten ureumgetallen van de tankmelk
right