Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

Bierma, J.H.

Biedt stierenbloed inzicht in vruchtbaarheid van de dochters?

Duitse onderzoekers hebben onderzocht of het regulatievermogen (gemeten aan verschillende bloedgehalten), voor de stofwisseling bij stieren die blootgesteld werden aan voeder-stresstoestanden verband

Komplexe werking van het groeihormoon op melkproduktie en groei

De werking van het groeihormoon in het lichaam van de koe wordt beschreven op basis van schaarse en soms van voorlopig karakter zijnde informatie

Wijst de E.G.-rundvleesmarkt in de richting van melk?

Het consumptiepatroon van rundvlees en de marktpositie hiervan komen ter sprake. Deze wijzen, ondanks de superheffing, in de richting van een betere toekomst bij de selectie op melk dan op vlees

Groeihormonen

Een nieuwe revolutie in de melkveehouderij?
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van het gebruik van het rundergroeihormoon in de melkveehouderij worden de resultaten van een Amerikaans onderzoek weergegeven, waarbij de mogelijke gevol

Selektie op melkproduktie heeft nog veel meer voordelen

De resultaten van langdurig Amerikaans onderzoek, waarvan hier de belangrijkste worden weergegeven, duiden erop dat bij eenzijdige selectie op melkproduktie het exterieur van de koeien op peil blijft

Fleckvieh blijkt in West-Duitsland pittige opponent van de zwartbonten

Beschrijving van de ontwikkelingen in de produktieresultaten van het Fleckviehras (Simmental) waaruit blijkt dat dit ras een geduchte concurrent is voor het zwartbonte ras.

Voerverwerking

Hebben zwartbonten voorsprong op dubbeldoelrassen?
Verslag van een proef met 8 zwartbonte en 8 Fleckviehkoeien (Simmental) waarin de verschillen in voerverwerking gedurende de gehele tijdsduur tussen twee afkalvingen onderzocht werd.

Meewegen vruchtbaarheidsinformatie kan leiden tot genetische winst

Beschreven wordt hoe door het meerekenen van de vruchtbaarheidsinformatie het aantal dagen dat de koe gust was en droogstond, de koe-index verbeterd kan worden en hiermede de verwachtingswaarde van de

Beperkte overbezetting in de ligboxenstal hoeft niet nadelig te zijn

De belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van een voerhekoverbezetting, een ligboxoverbezetting en een combinatie hiervan worden weergegeven.

Kan een nieuwe techniek leiden tot betere non-return resultaten?

In de Verenigde Staten tracht men door het toevoegen van suikers uit het geslachtsapparaat van de koe tot een voorspelling van het bevruchtingsresultaat te komen.
right