Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Benedictus, G.

Industrieel of natuurlijk melken

Welzijn en gezondheid van melkkoeien in toekomstige houderijsystemen
De consequenties voor welzijn en gezondheid bij industriele melkveehouderij worden in beeld gebracht, waarbij ook de natuurgerichte extensieve melkveehouderij onder de loep wordt genomen

Boer in 2010 baas op eigen erf?

Rundergezondheidszorg en relatie met veeverbetering
Een blik op het boerenerf in 2010 wat betreft de rundergezondheidszorg

Veeverbetering voorbij de genen

Veterinaire regelgeving en de gevolgen voor de veehouderij
In grote lijnen wordt een plan van aanpak gepresenteerd om de diergezondheid in de Nederlandse melkveehouderij te verbeteren en zo te voldoen aan de steeds strengere Europese en Nederlandse regelgevin
right