Sitemenu

zondag 12 juli 2020
left
content-main

Akker, J.J.H. van den

Onderwaterdrains

Zakking veengrond wordt in potentie gehalveerd
Op praktijkcentrum Zegveld is in oktober 2003 een proef aangelegd om te onderzoeken of het zakken van veengrond sterk verminderd zou kunnen worden door de bodem te infiltreren met slootwater via drain
right