Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Achten, J.

Jong geleerd is oud gedaan

Langere productieve levensduur bij jong afkalven - achter de komma
Het kengetal Afkalfleeftijd vaarzen (alva) is een kengetal, dat zowel in Vlaanderen als in Nederland bekend is. Het cijfer wordt uitgedrukt in maanden.

Als koeien vaker kalven

Hoog aandeel geboorten zorgt bij 92 koeien voor 11.500 euro extra saldo - achter de komma
Het aantal of percentage geboorten per honderd melkkoeien is een maat voor de vruchtbaarheid op melkveebedrijven.

Melkpoeder verspillen

Meeste melkveehouders voeren de kalveren onnodig veel melkpoeder - achter de komma
Een visie op het kengetal: melkpoederverbruik jongvee. Melkveehouders voeren vaak te lang en te veel melk aan hun kalveren.

Veekosten verdubbeld

Rendement van hoge melkproductie verdampt door extreme veekosten - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft zijn visie op een specifiek kengetal: de veekosten. In de periode van 1996 tot en met 2010 zijn de veekosten verdubbeld.

Kalversterfte ongrijpbaar

Geen aantoonbaar verband tussen kalversterfte en omzet en aanwas - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft zijn ervaringen en visie betreffende het kengetal 'kalversterfte'.

Vervanging van vee

Voordeel lage veevervanging loopt op tot 25.000 euro per bedrijf - achter de komma
Een lage veevervanging levert melkveehouders veel geld op. Bij een vergelijking tussen twee cliëntenmelkveehouders met elk honderd koeien bleek het verschil in inkomen op te lopen tot 25.000 euro.

Stromen van geld

Als een lage cashflow komt door 'slecht' boeren, is groei geen oplossing - achter de komma
Aan de hand van een voorbeeld-melkveebedrijf wordt het kengetal cashflow verduidelijkt.

Verlost zijn van schuld

Laag aflossingspercentage leidt tot knelpunt bij overdracht bedrijf - achter de komma
Een praktijkervaring van de bedrijfskundig adviseur omtrent het kengetal aflossingspercentage. Het betrof een bezoek aan een bedrijf, waar men wilde investeren in een nieuwe stal.

Kritieke opbrengst van melk

Melkprijs die veehouder nodig heeft om aan alle verplichtingen ten voldoen
Nederland berekent het kengetal kritieke-melkopbrengstprijs op dezelfde wijze als Vlaanderen. Vlaamse boekhoudingen gebruiken naast de kritieke melkopbrengst de zogeheten bodemopbrengstprijs.
right