Sitemenu

dinsdag 20 oktober 2020
left
content-main

Artikelen

In het artikelenarchief kunt u zoeken naar artikelen die in Veeteelt en VeeteeltVlees hebben gestaan. In het artikelenarchief vindt u alle artikelen sinds de eerste uitgave van Veeteelt in 1984 en VeeteeltVlees in 2002. De artikelen van Veeteelt en VeeteeltVlees sinds 2003 respectievelijk 2004 kunt u full-text online nalezen.
Het artikelenarchief is in samenwerking met Bibliotheek Wageningen UR tot stand gekomen. De artikelen zijn afkomstig uit Artik+ voor Groen Kennisnet.

Titelsorteerpictogram Jaar Editie
"Fokkerij is bijzaak" Fokkers NRM-kampioene Dornee hebben één vreetplaats per vier koeien 2004 21
"Fokkerij is voor eigen bedrijf" Duitse melkveehouder Bielefeld vergat door (te) veel fokkerij aandacht te investeren in melkquotum 2001 18
"Gangbaar is zo slecht nog niet" Eerste proefstiervaarzen uit Genes Diffusionprogramma bij milieubewuste maatschap Ten Wolde 1999 18
"Geen reden voor lagere melkprijs" Lage melkprijs volgens NMV-voorzitter Peter ten Hoeve te veel gebaseerd op psychologie 2004 21
"Geen topper wel volhoudster" Geertruida 2 al ruim voorbij de ruim 13.000 kg vet en eiwit 2002
"Goed voermodel schat vooraf effect van rantsoenverandering in" Forum 2005 4
"Gras is het mooiste gewas" Jetze Bakker: "Hoge grasproduktie goed voor portemonnee en milieu" 1995 16
"Groningen grote stap voorwaarts" Verhuizing geeft bedrijf weer ruimte - Kerstspecial next generation 2012 20
"Halvering vaarzenexport" BSE heeft volgens Nammen Schaap meer gevolgen voor export dan MKZ 2001 18
"Herontwerp de melkveesector" Duurzaamheid melkveehouderij gaat volgens ASG-onderzoeker Bram Bos verder dan nieuwe stal of duurzamere koe 2008 18
right