Sitemenu

dinsdag 20 oktober 2020
left
content-main

Artikelen

In het artikelenarchief kunt u zoeken naar artikelen die in Veeteelt en VeeteeltVlees hebben gestaan. In het artikelenarchief vindt u alle artikelen sinds de eerste uitgave van Veeteelt in 1984 en VeeteeltVlees in 2002. De artikelen van Veeteelt en VeeteeltVlees sinds 2003 respectievelijk 2004 kunt u full-text online nalezen.
Het artikelenarchief is in samenwerking met Bibliotheek Wageningen UR tot stand gekomen. De artikelen zijn afkomstig uit Artik+ voor Groen Kennisnet.

Titel Jaar Editie
Roodbontkoningin wint seniorenstrijd Melktype en uierophanging bepalen roodbonte kampioenes op HHH-show 2008 - HHH-show roodbont 2008 20
Concours bovique Rundveemanifestaties rond de evenaar 2008 20
Onopvallend opvallend Veelzijdige Kiandochters: van prijskampdeelnemers tot stiermoeders - special Kian 2008 20
Kian in de praktijk Melkveehouders aan het woord over hun Kiandochters - brieven over Kian 2008 20
Leren van anderen Jan van Schaijk: "Kennis is belangrijker dan alle andere bedrijfsfactoren - kerstspecial: Investeren in kennis 2008 20
Sturen op vetzuren Vetzuurbepaling graskuilen en zuiver lijnzaad voor merkmelk 2008 20
Wijzer worden van jezelf Ronald Vonk: "Je denkt eerst: zo'n gesprek is niets voor boeren" - kerstspecial: Investeren in kennis 2008 20
Grensverleggende ideeën Vertrekkend CRV-directeur Denis Volckaert slechtte provinciale én nationale grenzen 2008 20
Melkrobot kiezen met internet Bart De Reu: "Een forum is de ideale manier om informatie uit te wisselen" - kerstspecial: Investeren in kennis 2008 20
Wie wint intelligente Esmeralda? Eiwitrijke Beemster Lagleys dit jaar aan de basis van hoofdprijs Veeteeltkerstquiz - kerstquizkalf 2008 20
right