Sitemenu

dinsdag 20 oktober 2020
left
content-main

Artikelen

In het artikelenarchief kunt u zoeken naar artikelen die in Veeteelt en VeeteeltVlees hebben gestaan. In het artikelenarchief vindt u alle artikelen sinds de eerste uitgave van Veeteelt in 1984 en VeeteeltVlees in 2002. De artikelen van Veeteelt en VeeteeltVlees sinds 2003 respectievelijk 2004 kunt u full-text online nalezen.
Het artikelenarchief is in samenwerking met Bibliotheek Wageningen UR tot stand gekomen. De artikelen zijn afkomstig uit Artik+ voor Groen Kennisnet.

Titel Jaar Editie
Doelstelling is twee miljoen Symen Tamminga: "Fokkerij is onze zwakste schakel" - bedrijfsgrootte > 150 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat 2002 24
Veevervanging Hoge gezondheidskosten op het hightechbedrijf 2002 24
Meer dan werken alleen Harry Luitjes: "Met de melkrobot de factor arbeid overwonnen" - bedrijfsgrootte 65-90 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat 2002 24
Op naar een volle stal Tonnie Smets: "Hoe intensiever je bedrijf, hoe beter dat is voor Minas" - bedrijfsgrootte 50-65 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat 2002 24
Dochtergemiddelden Ongecorrigeerde cijfers achter de fokwaarden 2002 24
Groei naar tweemansbedrijf Theo Bunnik: "Al ons geld gaat op aan melkquotum" - bedrijfsgrootte 90-150 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat 2002 24
Genieten van Dream Markus Mock: "Een hoge melkproductie bereik je alleen met goed exterieur" 2002 24
Graslandboer in Frankrijk Riekus en Ineke Renting hebben Nederlandse bedrijfsvoering met Franse trekjes 2002 24
Circuskoeien stelen de show De bonte droom van Alberto Althoff is werkelijkheid 2002 24
Lebmaag in beweging: "Daling melkproductie en lagere voeropname gaan vooraf aan lebmaagverplaatsing" 2002 24
right