Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main-left

Laatste loodjes

Hoeveelheid maismiddel in oppervlaktewater nog te hoog volgens waterschap Aa en Maas - special Gewasbescherming
Gewasbeschermingsmiddelen voor mais komen fors minder voor in het oppervlaktewater dan 10 jaar geleden. De gestelde norm uit het convenant gewasbescherming is in zicht, maar het is nog geen tijd om achterover te leunen. Het praktijknetwerk ‘Telen met Toekomst’ zoekt naar verbeteringen en heeft de afgelopen jaren al met diverse maatregelen goede resultaten geboekt.

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2008
Jaargang: 
25
Editie: 
5
Paginanummer(s): 
30 - 31
right