Sitemenu

zondag 18 september 2022
left
content-main-left

Mais én mest in rijen

Rijenbemesting drijfmest teelttechnisch en bedrijfseconomisch interessant - special Mais
In een onderzoeksproject bij Antwerpen werden 4 methoden van mesttoediening nagegaan: een vroege voorjaarstoediening van dierlijke mest, mesttoediening vlak voor het ploegen, een gift van dierlijke mest na ploegen voor de zaaibedbereiding en gelijktijdig injecteren van drijfmest bij de inzaai van mais. In Nederland werd door ASG rijenbemesting met drijfmest in mais tijdens de zaai onderzocht

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2008
Jaargang: 
25
Editie: 
2
Paginanummer(s): 
32 - 33
right